Detail kurzu

Zpátky na kurzy
Zvolený kurz: LÍBEZNICE - SPORTOVNÍ CENTRUM CHRUPAVKA - 12 - 16 let - Streetdance - Bez omezení

SPECIFIKACE KURZU

Od září pro Vás otevíráme taneční kurz. Lekce určené pro děti, které teprve začínají, případně již mají malé zkušenosti s tanečním a pohybovým kurzem. Zde se budeme učit základy street dance, budeme se seznamovat s rytmikou. Lekce budou zajímavé, pestré a také zábavné. Děti mohou chodit 1x týdně, nebo 2x týdně. Pokud budou chtít děti chodit 2x týdně, pak je to jenom dobře, jejich pohybová řeč bude daleko lepší a udělají obrovský posun. 

TRÉNINKY

Středa18:00 - 19:00 (ZŠ LÍBEZNICE)
Pátek 17:00 - 18:00 (CHRUPKA)
Středa+ Pátek (2x týdně)

lektoři

Michal Bezruč, Adéla Dunděrová

Cena za pololetí

2 900,- Kč (1x týdně)
4 900,- Kč (2x týdně)

ⓘ ČÍSLO ÚČTU: 3392036339/0800 - Česká Spořitelna - PLATBY KURZOVNÉHO

Pokud budete mít zájem chodit vícekrát v týdnu, tak uveďte do poznámky v přihlášce dny tréninků o které máte zájem. 

 Pokud je tanečník mladší 18 let, do kolonky "Kontakní e-mail" a "Kontaktní telefon" uveďte kontakt na rodiče. V případě, že je tanečník starší 15 let má možnost do poznámky uvést i vlastní kontaktní údaje pokud si přeje být kontaktní osobou on sám.

 • ZAHAJUJEME NOVOU SEZÓNU 2022/2023 - přihlásit se můžete online, nebo na recepci/lekci
 • V našem studiu si můžete první lekci vyzkoušet zdarma a poté se rozhodnout.
 • Pokud se chcete přihlásit do kurzu, vyplňte následující formulář.
 • Veškeré údaje jsou pouze pro účely D4U a nebudou poskytnuty třetím osobám ani firmám. Odesláním formuláře s tímto zadavatel souhlasí.

CENÍK 2023


VNITŘNÍ ŘÁD TK DANCERS 4 YOU

 

 

 1. Každý člen tanečního klubu - seznámí se všemi povinnostmi TK DANCERS 4 YOU a podpisem / platbou souhlasí, že se seznámil s vnitřním řádem, který bude svědomitě dodržovat, včetně tak, pokud je člen nezletilý, se seznámí s vnitřním řádem zákonný zástupce.

 2. Člen souhlasí s členským poplatkem, který je vždy na I. a II. pololetí školního roku, je si vědom, že po zaplacení členského poplatku, nelze vrátit členský poplatek zpět, ani za předpokladu zastavení lekcí, nebo omezením VYŠŠÍ MOCI (státem), nebo přírodní katastrofou, lekce může, ale nemusí TK DANCERS 4 YOU nahradit a to formou kterou sám klub navrhne (online lekce, jiný termín lekcí), vše bude informovat na oficiálních stránkách www.dancers4you.cz. Než zaplatí členský poplatek budoucí člen, může vyzkoušet taneční lekci zdarma a pak po uhrazení se stane členem -  TK DANCERS 4 YOU.

 3. Člen který navštěvil kurz / soutěžní složku více než 1x a neuhradí kurzovné v termín, který je pro první pololetí do konce září a v druhém pololetí do konce ledna, pak jeho závazek závazný a zákonný zástupce musí uhradit ceníkovou částku kurzovného. Pokud tak neučiní rodinný zástupce bude tato částka vymáhána soudní cestou, včetně úroků.  

 4. Vedení TK DANCERS 4 YOU má právo v případě požadavku člena posoudit zdali mu může jakkoli kompenzovat členský příspěvek, pokud je člen dlouhodobě nemocný a není schopen dále pokračovat, musí doložit zprávu, která nebude starší 1 měsíc a pak vedení navrhne kompenzaci kurzu, ve formě odložení členského příspěvku na další období, přenechání členského poplatku na nového neregistrovaného člena, případně slevu na letní týdenní soustředění, pokud člen a jeho rodinný zástupce nebude souhlasit, členský příspěvek je nevratný.

 5. Člen musí dodat tanečnímu klubu, kartičku pojišťovny, lékařskou zprávu a kopii zaplaceného dokladu. Člen, který nemůže z jakéhokoli důvodu dodat potvrzení o platbě, stačí vypsat čestné prohlášení, že byla platba uhrazena z účtu / den, měsíc a rok.

 6. Člen musí respektovat bezpečnostní podmínky studia a také místa, kde jeho výuka probíhá (základní škola, fitness studio a v neposlední řadě D4U HOUSE).

 7. Člen nesmí ohrožovat jakkoli sebe ani ostatní členy D4U, během lekcí, které probíhají pod hlavičkou  - TK DANCERS 4 YOU.

 8. Člen, který onemocní anebo z jakéhokoliv důvodu se nedostaví na lekci / kurz, musí informovat lektora daného kurzu, případně recepci D4U a nebo vedení na číslech 777 033 953, 774 033 958 – michal@dancers4you.cz nebo recepce@dancers4you.cz .

 9. Člen soutěžních složek má za povinnost zaplatit licenci, která bude vedena u CZECH DANCE ORGANIZATION Z.S. 

 10. Člen soutěžní složky musí zaplatit kostým, který je následně majetkem tanečníka a to ve výši 2500,-Kč. Náš klub vystaví fakturu na danou částku pro člena, vzhledem k náročnosti a různorodosti kostýmů, doklad slouží jako koncový doklad pro člena. Kostým odpovídá ceně 2500,-Kč, v případě, že bude kostým stát více, bude člen informován a s jeho souhlasem bude cena navýšena. V ceně kostýmů mohou být zahrnuty poplatky jako dopravné, balné, švadlena, barvy, kosmetika, drogerie, doplňky, telefon, cestovní jízda, platba lektora, který nakupuje kostým a další položky. Vzhledem k náročnosti nelze dopodrobna dokládat všechny nákupní doklady všech složek, proto faktura vydaná na jméno člena je koncová a slouží jako nákupní doklad.Reklamace vadného kostýmu musí být nahlášena na recepci studia Teplická 275/30, Praha 9.

 11. Člen soutěžní složky musí být přítomen na zimním i letním soustředění, soutěžích, které jsou vždy vypsané dopředu a to pod organizací CDO/TSR.

 12.  Člen má nárok na slevu v případě sourozenců a to 200 Kč, dále pokud jsou 3 sourozenci, tak jeden ze 3 má členství zdarma.

 13. Člen může být vyloučen za hrubé porušení, nebo za opakované porušení vnitřního řádu TK DANCERS 4 YOU. Hrubé porušení může být nekázeň, která narušuje výuku, musí být napomenut a pokud se tato skutečnost opakuje, budou upozornění rodiče a následně může být vyloučen, dále v prokázání krádeží anebo úmyslné ublížení na zdraví.

 14. Člen musí být pojištěn zákonným zástupcem na úraz, který se může stát při lekci/kurzu. Člen nesmí zamlčet zranění, které se může prokázat na lekci a tím, ohrozit ostatní členy D4U.

 15. Doporučujeme nenosit na lekce, do studia, škol drahou elektroniku, také větší obnos financí, taneční klub nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, vzhledem k tomu, že si může člen zamknout své věci v uzamykatelné skříňce.

 16. Člen bude poučen každým lektorem, co musí splňovat na každé lekci, ať už je výuka v různých sálech, nebo školách.

 17. Člen má právo, v případě vyřízení licence tanečníka, na převod licence na svou osobu za podmínek, že nebude mít závazek vůči - TK DANCERS 4 YOU

Odeslat přihlášku

Přihláška Do kurzu

Webdesign

© 2023 Dancers4You.cz