Detail kurzu

Zpátky na kurzy
Zvolený kurz: D4U HOUSE - TANEČNÍ STUDIO D4U PRAHA 9 - 3 - 6 let - Balet - Začátečníci

SPECIFIKACE KURZU

Kurz je určen pro děti ve věku 3 - 6 let. Děti se budou učit základy baletu   pod vedením Kristýny Herejtové, sólistky Národního divadla, která již několik let vyučuje balet pro nejmenší. Vše, co se během roku naučí budou moci zároveň ukázat rodičům na Vánočním a Závěrečném vystoupení, které každoročně pořádáme.

Trénink probíhá 1x týdně ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 ve studiu Dancers4you, D4U House, v Teplické ulici na Praze 9, kde se snažíme vytvořit příjemné zázemí nejen pro tanečníky ale i pro rodiče. Studio je vybaveno dvěma zrcadlovými sály.

 

TRÉNINKY

Čtvrtek15:00-16:00

lektoři

Kristýna Herejtová

Cena za pololetí

2 500 Kč - 1x týdně

ⓘ ČÍSLO ÚČTU: 3392036339/0800 - Česká Spořitelna - PLATBY KURZOVNÉHO

Pokud budete mít zájem chodit vícekrát v týdnu, tak uveďte do poznámky v přihlášce dny tréninků o které máte zájem. 

 Pokud je tanečník mladší 18 let, do kolonky "Kontakní e-mail" a "Kontaktní telefon" uveďte kontakt na rodiče. V případě, že je tanečník starší 15 let má možnost do poznámky uvést i vlastní kontaktní údaje pokud si přeje být kontaktní osobou on sám.

 • 9.9.2019 - ZAHAJUJEME NOVOU SEZÓNU 2019/2020 - přihlásit se můžete od 1.6. do 30.10.2019
 • V našem studiu si můžete první lekci vyzkoušet zdarma a poté se rozhodnout.
 • Pokud se chcete přihlásit do kurzu, vyplňte následující formulář.
 • Veškeré údaje jsou pouze pro účely D4U a nebudou poskytnuty třetím osobám ani firmám. Odesláním formuláře s tímto zadavatel souhlasí.

 

VNITŘNÍ ŘÁD TK DANCERS 4 YOU

 

 1. Každý člen tanečního klubu - seznámí se všemi povinnostmi TK DANCERS 4 YOU a podpisem / platbou souhlasí, že se seznámil s vnitřním řádem, který bude svědomitě dodržovat, včetně tak, pokud je člen nezletilý, se seznámí s vnitřním řádem zákonný zástupce.
 2. Člen souhlasí s členským poplatkem, který je vždy na I. a II. pololetí školního roku, je si vědom, že po zaplacení členského poplatku, nelze vrátit členský poplatek zpět. Než zaplatí členský poplatek budoucí člen, může vyzkoušet taneční lekci zdarma a pak po uhrazení se stane členem -  TK DANCERS 4 YOU.
 3. Vedení TK DANCERS 4 YOU má právo v případě požadavku člena posoudit zdali mu může jakkoli kompenzovat členský příspěvek, pokud je člen dlouhodobě nemocen a není schopen dále pokračovat, musí doložit zprávu, která nebude starší 1 měsíc a pak vedení navrhne kompenzaci kurzu, ve formě odložení členského příspěvku na další období, přenechání členského poplatku na nového neregistrovaného člena, případně slevu na letní týdenní soustředění.
 4. Člen musí dodat tanečnímu klubu, kartičku pojišťovny, lékařskou zprávu a kopii zaplaceného dokladu. Člen, který nemůže z jakéhokoli důvodu dodat potvrzení o platbě, stačí vypsat čestné prohlášení, že byla platba uhrazena z účtu / den, měsíc a rok.
 5. Člen musí respektovat bezpečnostní podmínky studia a také místa, kde jeho výuka probíhá (základní škola, fitness studio a v neposlední řade D4U HOUSE).
 6. Člen nesmí ohrožovat jakkoli sebe ani ostatní členy D4U, během lekcí, které probíhají pod hlavičkou  - TK DANCERS 4 YOU.
 7. Člen, který onemocní anebo z jakéhokoli důvodu se nedostaví na lekci / kurz, musí informovat lektora daného kurzu, případně recepci D4U a nebo vedení na číslech 777 033 953, 774 033 958 – michal@dancers4you.cz nebo recepce@dancers4you.cz .
 8. Člen soutěžních složek má za povinnost zaplatit licenci, která bude vedena u CZECH DANCE ORGANIZATION Z.S. 
 9. Člen soutěžní složky musí zaplatit kostým, který je následně majetkem tanečníka a to ve výši 2000,-Kč. Náš klub vystaví fakturu na danou částku pro člena, vzhledem k náročnosti a různorodosti kostýmů, doklad slouží jako koncový doklad pro člena. Kostým odpovídá ceně 2000,-Kč, v případě, že bude kostým stát více, bude člen informován a s jeho souhlasem bude cena navýšena. V ceně kostymů mohou být zahrnuty poplatky jako dopravné, balné, švadlena, barvy, kosmetika, drogerie, doplňky, telefon, cestovní jízda, platba lektora, který nakupuje kostým a další položky. Vzhledem k náročnosti nelze dopodrobna dokládat všechny nákupní doklady všech složek, proto faktura vydaná na jméno člena je koncová a slouží jako nákupní doklad.Reklamace vadného kostýmu musí být nahlášena na recepci studia Teplická 275/30, Praha 9.
 10. Člen soutěžní složky musí být přítomen na zimním i letním soustředění, soutěžích, které jsou vždy vypsané dopředu a to pod organizací CDO/TSR.
 11.  Člen má nárok na slevu v případě sourozenců a to 200Kč, dále pokud jsou 3 sourozenci, tak jeden ze 3 má členství zdarma.
 12. Člen může být vyloučen za hrubé porušení, anebo za opakované porušení vnitřního řádu TK DANCERS 4 YOU. Hrubé porušení může být nekázeň, která narušuje výuku, musí být napomenut a pokud se tato skutečnost opakuje, budou upozornění rodiče a následně může být vyloučen, dále v prokázání krádeží anebo úmyslné ublížení na zdraví.
 13. Člen musí být pojištěn zákonným zástupcem na úraz, který se může stát při lekci/kurzu. Člen nesmí zamlčet zranění, které se může prokázat na lekci a tím, ohrozit ostatní členy D4U.
 14. Doporučujeme nenosit na lekce, do studia, škol drahou elektroniku, také větší obnos financí, taneční klub nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, vzhledem k tomu, že si může člen zamknout své věci v uzamykatelné skřínce.
 15. Člen bude poučen každým lektorem, co musí splňovat na každé lekci, ať už je výuka v různých sálech, nebo školách.
 16. Člen má právo, v případě vyřízení licence tanečníka, na převod licence na svou osobu za podmínek, že nebude mít závazek vůči - TK DANCERS 4 YOU
Odeslat přihlášku

Přihláška Do kurzu

Webdesign

© 2019 Dancers4You.cz